Zo snel mogelijk scheiden

Zo snel mogelijk scheiden

Snel scheiden
Scheiden is naar, en daarom willen mensen het vaak maar achter de rug hebben en ‘snel scheiden’. Hoe snel kan een scheiding eigenlijk gaan en hoe laten jullie dat zo soepel en vlot mogelijk verlopen?

Scheidingstraject
Het tijdsverloop van sommige onderdelen van de scheiding zijn door jullie zelf te beïnvloeden. Een aantal ook niet. Wat kunnen jullie zelf doen om snel te scheiden?

Informatie en documenten
Om te kunnen scheiden is het nodig dat alle afspraken over de scheiding op papier komen. Om tot die afspraken te komen is informatie nodig over jullie situatie, welke bezittingen en schulden hebben jullie te verdelen, welke opgebouwde pensioenrechten zijn er, welke alimentatieafspraken maken jullie? Er kan tijd bespaard worden door alle benodigde gegevens en documenten tijdig te verzamelen en aan te leveren bij de mediator.

Besluiten nemen
Verreweg de meeste tijd van het scheidingstraject bestaat uit het nemen van besluiten. Naast alle zakelijke beslissingen hebben ouders ook tijd nodig voor de afspraken rondom de kinderen. Om beslissingen te kunnen nemen moet de mogelijkheden duidelijk zijn. Er is vaak meer dan een oplossing.
Wat jullie niet helpt is als er teveel schakels zijn, dus allerlei aparte instellingen/hulpverleners die onderdelen opnieuw doornemen. Jullie besparen ook tijd door deskundige begeleiding te kiezen die gericht is op overeenstemming en harmonie, niet op (juridische) strijd. Het meest tijdbesparend is het dus om bij één bemiddelende partij, de mediator, alle keuzes duidelijk in beeld te krijgen.

Procedure bij de rechtbank
Als de afspraken op papier staan volgt de rechtbankprocedure. Als jullie scheiden op basis van mediation is dit een korte procedure van een week of 5. Daar kan verder nauwelijks meer tijd op bespaard worden. In deze 5 weken geeft de rechter een formele ‘beschikking’ af, en wordt deze beschikking ingeschreven bij de gemeente.

Tijd besparen en snel scheiden?
Een scheiding kan lang duren, maar kan dus ook in twee maanden geregeld zijn. Houd in het oog dat snel niet het doel op zich is, en dat het belangrijk is om alle besluiten weloverwogen te maken. Dat brengt het risico dat één of beiden na verloop van tijd spijt krijgt. Snel scheiden, en tegelijkertijd goed scheiden, kan wel degelijk. Kies voor een deskundige mediator die jullie van A tot Z helpt en die jullie tot overeenstemming brengt, in plaats van jullie laat strijden.