Scheiden en de rechtbank

Scheiden en de rechtbank

Moet je als je uit elkaar gaat altijd naar de rechter? Of kun je ook scheiden zonder rechtbank?

Huwelijk
Als mensen zijn getrouwd is het duidelijk: dat kan niet zonder rechtbank. De beschikking van de rechter is nodig om officieel van elkaar te scheiden.
Goed om te weten: dit betekent niet dat er daarom een advocaat gezocht moet worden. Ook een gekwalificeerde mediator kan helpen om samen tot afspraken te komen en dit correct en begrijpelijk vastleggen. Via de mediator worden de scheidingspapieren dan ook bij de rechtbank ingediend. De beschikking volgt binnen enkele weken.

Geregistreerd partnerschap
Als mensen geregistreerd partners zijn mét minderjarige kinderen, dan geldt eigenlijk hetzelfde proces als bij een huwelijk. Er is een beschikking nodig van de rechtbank om het partnerschap formeel af te wikkelen. Als er geen minderjarige kinderen zijn, is voor de ontbinding van het partnerschap de rechtbank niet nodig. Ook dan kan de mediator helpen om alle scheidingsafspraken correct en volledig vast te leggen, en kan het partnerschap via de notaris worden beëindigd.

Samenwonen
Bij samenwonen, is er voor de beëindiging van de relatie geen beschikking van de rechter nodig. Wel is het, als eerder genoemd, van belang samen tot afspraken te komen en deze correct vast te laten leggen.
Als er minderjarige kinderen zijn, is het opstellen van een ouderschapsplan wel verplicht. Dit ouderschapsplan hoeft niet aan de rechter voorgelegd te worden, dit mag wel.

Rechtbank
De rechtbank is bij scheiden dus regelmatig een verplicht onderdeel. De rol die de rechter heeft kan echter volledig beperkt blijven tot het bekrachtigen van de scheidingsdocumenten. De rechter hoeft dan dus geen inhoudelijke beslissingen te nemen over de scheiding. Via mediation doen mensen dat -onder professionele begeleiding-  volledig zelf.  De mediator helpt jullie langs alle onderdelen, van de documenten tot de inschrijving bij de gemeente.