Nieuwe indexatie is bekend!

Nieuwe indexatie is bekend!

Elk jaar in november wordt het indexatie-percentage bekend gemaakt. Wat houdt dit in?

 Alimentatie indexeren

De bekendmaking van het nieuwe percentage over 2022 is geweest, het vastgestelde percentage is 1,9%. Dit houdt in dat de alimentatie-afspraken per 1 januari 2022 zullen worden verhoogd met 1,9%. De overheid bepaalt dit jaarlijks, dit geldt voor zowel huurkosten van een huurwoning en dus ook voor partneralimentatie en kinderalimentatie.

Reden indexatie?
Wat nu 20 euro kost, kost over een aantal jaar waarschijnlijk meer. De lonen en prijzen veranderen door de inflatie. Om deze reden worden de bedragen ieder jaar verhoogd, omdat het anders te kort zal zijn. Over welke periode haat het? Dit geldt zo lang als de alimentatie-afspraken bestaan. Ieder jaar over het percentage van dát jaar.

Uitrekenen
Er is geen instelling die kijkt of je de indexatie toepast. Het is aan ex-partners zelf om dit uit te rekenen en aan elkaar te bevestigen. Het is altijd handig dit zwart-op-wit te doen, om eventuele discussie in de toekomst te voorkomen. De afspraak geldt vanaf de alimentatie van januari 2022, dus mogelijk moet dit nieuwe bedrag al in december overgemaakt worden: afhankelijk van de afspraken.

Nieuwe alimentatie?
Soms zijn de afspraken over alimentatie gedateerd, of heeft een van twee er echt last van. Door de jaren heen veranderen zaken, zijn er vaak  financiële veranderingen die vragen om nieuwe afspraken. Mogelijk zijn er nieuwe relaties in het spel. Een mediator is gespecialiseerd in het begeleiden bij nieuwe afspraken. Juist geregistreerde familie-mediatiors  hebben de kennis en kunde om ook een formele alimentatieberekening  te maken. Een alimentatie-afspraak werkt pas echt, als je er allebei achter kunt staan.