Mediator of advocaat?

Mediator of advocaat?

Wie kan helpen bij een scheiding en wat is het verschil? In de praktijk blijkt dat er veel misverstanden zijn over de mogelijkheden rondom scheiden via een mediator of advocaat.

1. ‘Alleen een advocaat kan pro-deo werken’
Nee, ook een mediator die aangesloten is bij de Raad voor Rechtsbijstand kan ook een zogeheten ‘toevoeging’ aanvragen! Op deze manier kan een echtscheiding of voor één of voor beide partijen aanzienlijk goedkoper geregeld worden.

2. ‘Alleen een advocaat kan alle documenten maken’
Een MfN-familiemediator kan alle formele onderdelen van de scheiding opstellen en uitvoeren. Dat wil zeggen dus inclusief: ouderschapsplan, formele alimentatie-berekeningen, echtscheidingsconvenant en/of vaststellingsovereenkomst, vermogensverdelingen, pensioen-verdeling.

3. ‘Wij kunnen goed met elkaar overweg, dus geen mediator nodig’
Als er nog een goed gesprek mogelijk is, of als het de intentie is om dit in de toekomst te kunnen hebben, is mediation zeer geschikt. Juist als er echt geen contact mogelijk en/of gewenst is, en daarnaast de wens bestaat dat optimaal voor het individuele recht te strijden, dan is scheiden via een advocaat gepast.

4. ‘Wij kunnen het toch samen niet eens worden’
Een groot verschil tussen scheiden via advocaten of een mediator is de beslissingsbevoegdheid. Bij een scheiding via advocaten neemt, als mensen het niet eens worden, de rechter de besluiten. Scheiden via mediation betekent dat mensen geen rechtbank hoeven zien, omdat zij zelf de besluiten maken. Dit kan soms onmogelijk lijken, maar de mediator is hierop getraind. Zo ontstaan oplossingen waar beiden achter staan.

Uit elkaar gaan, al dan niet met (jonge) kinderen, brengt belangrijke en soms moeilijke beslissingen met zich mee. Heb oog voor de toekomst en voor de kinderen en probeer de (juridische) strijd altijd minimaal te houden. Het kan echt.