Andere achternaam na scheiding

Andere achternaam na scheiding

Na de scheiding je naam veranderen?
Het is heel gebruikelijk dat partners dezelfde achternaam dragen. Bij aangaan van de relatie krijgen stellen de keuze over de naam die zij na het sluiten van het huwelijk  of geregistreerd partnerschap willen gaan gebruiken. En veelal kiezen zij dan voor het voeren van dezelfde achternaam. Maar hoe zit dan bij scheiden? Ben je dan verplicht om ieder weer de eigen naam te gaan voeren? Of mag je dat zelf kiezen?

Naamgebruik
Hoewel wellicht gekozen is om de naam van de partner te gaan dragen betekent dat niet dat de officiële achternaam veranderd is. Dit blijft namelijk dezelfde als in de geboorteakte is vermeld. Om die reden staat op alle officiële documenten (paspoort, ID-kaart, rijbewijs, etc) altijd de eigen achternaam. Eventueel aangevuld met de naam van de partner, als daarvoor gekozen is.

Ander naamgebruik
De gemeente registreert de keuze voor het naamgebruik in de BRP (Basis Registratie Personen). Kiest men na de scheiding voor de eigen naam, dan wordt dat geregeld door een wijziging aan de gemeente door te geven, die dit weer in de Registratie zal verwerken. Dat mag direct na de scheiding, maar ook later.

Andere achternaam na scheiding
De mutatie van de achternaam is dus eenvoudig te regelen. Of de naam gaat veranderen is een eigen keuze, en geen verplichting. Na een scheiding mag de achternaam van de voormalige partner dus nog steeds gevoerd worden. De ex-partner hoeft hiervoor geen toestemming te geven, en kan het ook niet verbieden. Dat kan alleen als daarvoor een “gegronde reden” zou worden aangetoond bij de rechtbank.
Vaak kiezen mensen ervoor na de scheiding de eigen naam weer te gebruiken. De reden is vooral dat het op enig moment niet meer gepast voelt om de naam van de ex-partner te voeren. Maar er zijn ook veel mensen die het naamgebruik onveranderd laten. Redenen zijn dan bijvoorbeeld zij het prettig vinden om dezelfde achternaam als de kinderen te dragen, of dat zij een carrière onder die achternaam hebben opgebouwd.

Wanneer is het wel verplicht om het naamgebruik van de ex-partner te beëindigen? Dat is in de situatie van een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het voeren van de familienaam van de ex-echtgenoot is dan niet meer toegestaan.