Loyaliteitsconflict

Loyaliteitsconflict

Loyaliteitsconflict
Loyaliteitsconflict is een term en aandachtspunt rondom kinderen en scheiding. Loyaliteit komt ook wel overeen met de betekenis van ‘trouw zijn’. De begrippen en inzichten rondom loyaliteitsconflicten zijn afkomstig vanuit psychiater Nagy.  De sterke band tussen ouders en kind is een gegeven. Een kind kan tijdens of na een scheiding in conflict met zichzelf komen door eventuele ‘keuzes’ in loyaliteit.

Loyaliteit en scheiding
Samengevat is het ‘moeten kiezen’ tussen ouders waar loyaliteitsproblemen kunnen ontstaan bij kinderen. Deze ‘kiesmomenten’ komen vaker voor dan men vaak denkt, omdat ook veel keuzes juist in de kleine dingen zitten. Deze loyaliteitskeuzes zijn juist vaak niet duidelijk aan de oppervlakte of in gesprek, maar spelen binnen in  gedachten en gevoel. Als een kind het sterke gevoel krijgt een voorkeur voor één ouder te moeten uitspreken, ontstaat er van binnen een conflict. Als een kind namelijk ‘de loyaliteit’ naar één ouder uit, zal hij/zij voelen dat de andere ouder te kort krijgt. Hieruit volgt dat het eerstvolgende ‘keuzemoment’ bij het kind een nog sterkere lading krijgt. Dan volgt dat vaker niet meer de eigen wens centraal staat, in de afwegingen bij een kind, maar juist het niet tekort willen doen van één van de ouders.

Voorbeelden
Niet alleen ‘waar wil je wonen’, maar juist de kleine andere zaken spelen ook mee. Zoals: ‘Bij wie wil je het liefste je verjaardag vieren?’. Hierdoor neigt een kind misschien te kiezen voor de ouder die de laatste keer teleurgesteld was, uit loyaliteit.

Advies
Samenvattend kan gezegd worden dat het essentieel is dat kinderen het gevoel krijgen dat ze aan beide ouders loyaal mogen ( blijven) zijn. Hoe dat het beste werkt in jullie situatie? Wij denken graag mee. Voor het  ouderschapsplan brengen we in kaart op welke manier jullie als ouders graag met zo’n situatie om willen gaan, en hoe je bepaalde situaties voorkomt.