Samenwonen

Samenwonen

Samenwonen en uit elkaar
Wat er allemaal geregeld moet worden als je samenwoont en uit elkaar gaat, ligt aan de situatie.

Hoe is de situatie?
Als samenwoners uit elkaar gaan is het relevant of er:
* gezamenlijke minderjarige kinderen zijn;
* een samenlevingscontract is;
* gemeenschappelijke bezittingen en/of schulden zijn.

Minderjarige kinderen
Als er gezamenlijke minderjarige kinderen zijn, is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de verzorging van de kinderen, over de kosten (kinderalimentatie) en over hoe er overlegd wordt over de kinderen. Een goed en zorgvuldig ouderschapsplan zorgt ervoor dat niet alleen de afspraken voor dat moment beschreven zijn, maar dat het ouders (en kinderen) ook houvast geeft voor (onverwachte) situaties in de toekomst.
Als er geen gezamenlijk gezag is, is het maken van een ouderschapsplan niet verplicht maar mag wel. Er is een afspraak nodig over een ‘omgangsregeling’ voor de ouder zonder gezag en de kinderen, deze ouder is niet ‘verantwoordelijk voor zorg en opvoeding’. Wel is deze ouder ‘onderhoudsplichtig’ (afspraken over kinderalimentatie).

Samenlevingscontract
Als er een samenlevingscontract is opgesteld, geeft deze (deels) richting aan wat er geregeld moet worden. Zo kunnen er afspraken staan over de gezamenlijke woning, partnerpensioen en gelden. Als er geen samenlevingscontract is, zijn er geen vaststaande rechten of plichten om zaken af te wikkelen. Het betalen van partneralimentatie is bij samenwonen in principe niet aan de orde.

Bezittingen/schulden
Er zijn afspraken nodig voor de afronding van gezamenlijke bezittingen en schulden, denk aan: inboedel, gezamenlijke bankrekeningen, gezamenlijke auto, verzekeringspolissen, leningen en/of een woning.

Regel het goed!
Door met mediation uit elkaar te gaan komen alle afspraken duidelijk op papier. Dat biedt  houvast voor een vlotte en correcte afwikkeling van de samenleving en voor een duidelijk, respectvol gezamenlijk ouderschap voor de toekomst.