Alimentatie bij scheiden

Alimentatie bij scheiden

Ieder stel dat uit elkaar gaat, komt erover te spreken: alimentatie. Welke soorten alimentatie zijn er en welke regels spelen er?

Soorten Alimentatie
Er bestaan twee soorten alimentatie bij scheiden: kinderalimentatie en partneralimentatie. Kinderalimentatie is voor velen bekend. Partneralimentatie is de bijdrage die de ene partner aan de ander betaalt om in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Bij het vaststellen van alimentatie gaat kinderalimentatie altijd vóór partneralimentatie.

Verplicht?
Een afspraak over kinderalimentatie is verplicht voor ieder stel dat uit elkaar gaat en samen minderjarige kinderen heeft, ongeacht of er een huwelijk was of niet. Voor partneralimentatie speelt de wijze waarop de ouders of partners aan elkaar verbonden zijn wel een rol. Voor partijen die hebben samengewoond bestaat er in principe geen recht op of verplichting tot partneralimentatie. In geval van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap bestaat dat recht of die verplichting er wel. Dat betekent niet dat er per se na de scheiding partneralimentatie moet worden voldaan, van het recht of de verplichting mag worden afgezien.

Berekenen
Er zijn verschillende manieren om tot een bedrag aan alimentatie te komen. Hoewel bij wet is vastgelegd dat kinder- en partneralimentatie bij een scheiding aan de orde moeten komen, is er geen verplichte rekenformule. Er bestaat wel een ‘formele’ berekeningsmethode die gebruikt wordt, als men er niet uit zou komen en de rechter zou moeten besluiten wat een redelijk bedrag is. Een echtscheidingsmediator stelt zo’n berekening op zodat duidelijk wordt welke normbedragen zouden gelden. Wat er vervolgens werkelijk afgesproken wordt, is dan een vrije keuze en niet aan een rechter. Dat betekent dat jullie als ouders of als partners zelf een bedrag  kunnen afspreken, zolang jullie het over de hoogte en voorwaarden eens zijn.